Dagens fordon är utrustade med mycket avancerade elsystem. I dessa system kan uppkomna fel vara mycket svårt att lokalisera för mekanikern eller diagnosteknikern. Därför jobbar fordonstillverkare idag med att utveckla diagnosverktyg som hjälper mekanikern att hitta felet genom att steg för steg testa komponenter. Detta kallas för guidad diagnos och det är diagnosingenjörer som skriver dessa guider.

Diagnosingenjörens arbetsprocess ser lite förenklat ut såhär: Ingenjören blir tilldelad en funktion eller ett antal symptom oftast i form av felkoder. Ingenjören måste sedan sätta sig in i funktionen och ta reda på hur funktionen är ihopkopplad med elscheman, ta reda på gränsvärden för sensorer, bilda sig en uppfattning om var komponenterna i funktionen är placerade m.m.

Utifrån sin kunskap ska sedan diagnosingenjören skriva felsökningar för de tilldelade symptomen.  Det är viktigt att texter, tabeller, elscheman och bilder används på ett pedagogiskt och inte för mekanikern förvirrande sätt. så mekanikern snabbt och effektivt kan hitta felet.

Ett bra diagnosverktyg håller nere stilleståndstid och reparationskostnader för fordonsägaren och håller nere garantikostnader för fordonstillverkaren.


Diagnosteknik