Metodteknik innebär att ta fram en arbetsmetod för att genomföra t. ex. service eller reparation på en utrustning. Metoden ska dokumenteras i text och oftast även med bilder. I arbetet som metodtekniker kan det också ingå att ta fram tidsunderlag samt att prova ut specialverktyg som behövs för att genomföra metoden.

Arbetet med metodteknik har utvecklats och idag måste metodutvecklaren utöver att kunna skruva på utrustning även ha en god datorkunskap då mycket av arbetet utförs på 3D modeller i datorprogram.

Som metodtekniker måste man arbeta välplanerat, lugnt och noggrant, dessutom måste man använda ett språk som lämpar sig till den tänkta användaren av metoden.

NSC har försett både Volvo lastvagnar och Volvo personvagnar med konsulter inom metodteknik.


Metodteknik