IT & Tech

Digitala transformationen går snabbare än någonsin. Vi hjälper våra kunder att utveckla morgondagens teknik och IT lösningar. Vi är seniora IT konsulter och SCRUM masters som stödjer agila skiftet, driftsäkrar och bygger framtidens IT lösningar.

Teknisk Utbildning

Arbetet med teknisk utbildning går ut på att utveckla kurser riktade till mekaniker. Oftast handlar det om nya funktioner, ny hårdvara som till exempel motorer och växellådor eller nya modeller av fordon.

För att kunna utveckla bra utbildningar gäller det att lära sig själv först. En stor del av utbildarens tid går därför åt till att själv studera nya produkter.

En teknisk utbildning innehåller i de flesta fall både teoretiska och praktiska delar varför det är viktigt att utbildaren är kunnig inom de båda delarna.


Teknisk utbildning