Tidsstudier kan ingå som ett moment i framtagandet av reparationsmetoder, men det kan också vara en separat del beroende på hur arbetet är organiserat hos kunden. Oavsett vem som gör tidsstudien så går arbetet ut på att bryta ner reparationen i mindre steg och tidsätta varje steg. När samtliga steg sedan summeras läggs tid till för exempelvis användning av specialverktyg, hämta reservdelar samt hålla ordning på sin arbetsplats.

Tidsstudien är ett viktigt moment som ligger till grund för flera delar. Den är till exempel basen för priset kunden får betala för en reparation, kan styra mekanikerns lön samt ange hur mycket en garantiåtgärd kostar för tillverkaren.


Tidsstudie