NSC Sweden AB startades 2006 som en avknoppning från försvarsföretaget Saab Aerotech – som vid den tiden bland annat utförde support och underhåll för Tullverkets mobila skannrar.

Allt sedan verksamhetens start har support och underhåll varit en mycket viktig del i företagets fokus.

Vi verkar inom två olika affärsområden, Security och Automotive. Våra medarbetares kompetens utnyttjas inom båda dessa områden vilket ger en stor flexibilitet i verksamheten.

NSC har ett starkt samarbete med flera företag med teknisk expertis samt rekryteringsverksamhet som snabbt kan förse oss med tekniska resurser med rätt kompetens inom olika geografiska områden i Sverige.

 


NSC