Med våra erfarna och luftfartscertifierade utbildare erbjuder vi en mängd utbildningar inom vårt arbetsområde. Vi specialanpassar lärarledda utbildningar efter kundönskemål och erbjuder en stor mängd e-learning utbildningar, även dessa med hög anpassningsgrad.

Vi erbjuder bland annat:

  • Uppstarts- och fortsättningskurser för samtliga av våra egna produkter
  • Kurser för era egna utbildare, så kallad train the trainer
  • Bildtolkningsutbildning för röntgenoperatörer
  • Strålskyddsutbildning för röntgenoperatörer
  • Flygplatssäkerhets-utbildningar från certifierade luftfartsutbildare
  • ”Badge” -utbildning för säkerhetspersonal
  • Stor mängd e-learning utbildningar från Quadratica

Hör av er till oss med ert behov så återkommer vi med en lösning.