CS 5000 Portal

GARRETT Metalldetektor

Multi-dimensionell skanning visar om ett metallföremål ligger till vänster, höger eller mitten av passagetunneln.
Heltäckande detekteringsområde från bågens topp till golvnivå.
20 standardprogram för säkerhet ger stor mångsidighet.
Mikroprocessorteknik i detektions och styrkretsar. Upp till 200 distinkta känslighetsnivåer.
Huvudstyrenheten kontrollerar och justerar LCD, larmljus, LED-stapeldiagram och kontroll-pekplattor. Även alla ledningar, anslutningar och elektronik. är integrerade styrenheten i bågens övre del.
Låda för uppsamling av kablage eliminerar kablageexponering.
Låsbara inställningar via koder.
Tre nivåer för att öka känsligheten inom specifikt områden.
Självdiagnosprogrammet, komplett och automatisk.
Brusreducering för att förhindra falsklarm.
Robust design och låg vikt för enkelt underhåll och flyttbarhet.
Enkel montering: endast fyra (4) delar och åtta (8) skruvar.
Enkla och tydliga instruktioner.
Batteridrift finns som tillval för användning var som helst och ger upp till
20 timmars drifttid.
24-månader garanti på material och tillverkningsfel

 

Produktkategorier: Detektion och Metall.