Evolv Edge

Med en helt ny kombination av detektionstekniker ger Evolv Edge en unik möjlighet att upptäcka allvarliga hot med en minimal påverkan på flödet av människor. Tekniken eliminerar flaskhalsar och köer med en lösning som kontrollerar personer i normal gånghastighet utan behov att ta av ytterkläder eller tömma fickor.

Evolv Edge kan upptäcka dolda skjutvapen, självmordsvästar, sprängladdningar och andra hot oavsett om dessa innehåller metall eller andra material. Säkerhetspersonal kan enkelt se var på en person som vapen eller annat misstänkt gömts och färgmarkeringar gör det möjligt att avgöra vilken typ det gäller.

Evolv Edge är lätt flyttbar och kan användas vid tillfälliga eller permanenta kontroller.

Se en video om Evolv Edge här. (Öppnas i ett nytt fönster)

  • Kan hantera 600 eller fler personer per timme.
  • Integrerad kamera med ansiktsigenkänning för att identifiera kända personer.
  • Med inbyggda hjul kan en person enkelt flytta Evolv Edge till den plats den behövs.
  • Konfigurerbar, vilket möjliggör uppgraderingar och ytterligare sensorer efter behov.
  • Man kan hantera Evolv Edge på distans.

Genom sin kombination av detektionstekniker kan Evolv Edge kontrollera personer i normal gånghastighet utan behovet att avlägsna ytterkläder, mindre väskor eller personliga tillhörigheter.
Du kan hantera Evolv Edge genom att ansluta till plattformen Evolv Mosaiq för styrning och kontroll.

 

Produktblad

Produktkategorier: Millimetervåg och Personskanning.