GSAT

QUADRATICA E-LEARNING

GSAT (General Security Awareness Training) är en online-utbildning för företag såväl som enskilda personer. Det är en omfattande grundutbildning inom säkerhet och kan anpassas efter behov för att avspegla de regler och arbetssätt ni har på Er arbetsplats.

I grundutförandet tar hela utbildningen ca 1 timme att genomföra fördelat på olika dellektioner och prov. Man kan dock avbryta mitt i eller mellan lektioner och återuppta träningen på samma ställe som man slutade. Efter avslutat och godkänt prov skickas ett digitalt utbildningscertifikat ut till eleven. Kursadministratören får ett eget inloggningskonto och kan förutom att tilldela utbildningen till de personer som skall gå den även se vilka elever som slutfört utbildningen och deras resultat.

Produktkategorier: E-learning och Utbildning.