LS1516BA Liquid Scanner

NUCTECH vätskeskanner för sprängämnesdetektion

Certifierad enlig ECAC LEDS standard 1C, 2B/C och 3B

  • LS1516BA baseras på dual energy CT-teknik vilket ger oöverträffad detekteringsprestanda av hot och genererar väldigt få falsklarm genom att analysera atomnummer och densitet av vätskor.
  • Databasen är påbyggnadsbar och anpassad för att möta olika krav från olika länder och olika nivåer av säkerhetskrav.

NUCTECH LS1516BA är vår mest beprövade och framgångsrika produkt för användning vid säkerhetskontroller av vätskor runtom i  världen. Den förekommer i  hundratals installationer på flygplatser, stationer kollektivtrafik, kritisk infrastruktur och stora evenemang etc.

LS1516BA uppfyller ECAC standarden för Liquid Explosive Detection System (LED). Antalet vätskor som utgör hot i databasen är utbyggnadsbar och anpassad för att möta olika krav från olika länder och olika nivåer av säkerhetskrav.  Utan att behöva öppna behållaren kan LS1516BA identifiera vätskor i behållare av alla slags former och material.
En nyskapande och ergonomisk design tillsammans med den senaste avancerade dual-energy CT-tekniken gör att LS1516BA kan upptäcka brandfarliga, explosiva och frätande vätskor samt icke explosiva katalysatorämnen på ett tillförlitligt, exakt, effektivt, säkert och ekonomiskt sätt.

Produktkategorier: Detektion och Sprängämnen.