MB Series

NUCTECH RÖNTGENUTRUSTNING FÖR FORDON OCH CONTAINER

MB-serien, Flyttbart system för röntgenkontroll av  Containrar och Fordon

NUCTECH MB-serien, världens första flyttbara system för röntgenkontroll av containrar/fordon. En linjäraccelerator ger energinivåer ända upp till 6 MeV. MB-serien är den mest effektiva och kostnadseffektiva säkerhetslösningen för kontroll av fordon och containrar vid hamnar, gränsövergångar, flygplatser etc.
Med sin unika modulära portaldesign är MB-serien flexibel och flyttbar. Kombinationen av Binocular Stereoscopic Imaging (BSI)-teknik och Interlaced Dual Energy (IDE) eliminerar problemen med överlappning av bilder och ger samtidigt en tillförlitlig materialbestämning. MB-serien kan enkelt integreras med andra delsystem såsom LPR, RM etc.

 

  • Effektiv, kompakt och kostnadseffektiv säkerhetslösning med hög genomträngningsförmåga
  • Kan fås som 6MeV eller 6/3MeV
  • Hög genomströmning med upp till 25 skannade enheter per timme
  • Möjligt att skanna i offset läge för genomsökning
  • Unik modulkonstruktion underlättar omlokalisering av systemet
  • Avancerad IDE and BSI teknik för tillförlitlig materialbestämning och mycket hög bildkvalitet
Produktkategorier: Fordon och Röntgen.