MT 5500 Portal

GARRETT Metalldetektor

Multi-dimensionell skanning visar om ett metallföremål ligger till vänster, höger eller mitten av passagetunneln.
Uniforma detekteringsområdet eliminerar ”hot spots”.
20 standardprogram för säkerhet ger stor mångsidighet.
Mikroprocessorteknik i detektions och styrkretsar. Upp till 200 distinkta känslighetsnivåer.
Huvudstyrenheten kontrollerar och justerar LCD, larmljus, LED stapeldiagram och kontroll-pekplattor. Även alla ledningar, anslutningar och elektronik. är integrerade styrenheten i bågens övre del.
Låda för uppsamling av kablage eliminerar kablageexponering.
Låsbara inställningar via koder.
Tre nivåer för att  öka känsligheten inom specifikt områden.
Självdiagnosprogram, komplett och automatisk.
Använder sig av teknik med många spolar för högre tillförlitlighet och minskad risk för falsklarm.
Robust design och låg vikt för enkelt underhåll och flyttbarhet.
Enkel montering: endast fyra (4) delar och åtta (8) skruvar.
Enkla och tydliga instruktioner.
Batteridrift finns som tillval för användning var som helst och ger upp till
20 timmars drifttid.
24-månader garanti på material och tillverkningsfel

Produktkategorier: Detektion och Metall.