MW1000AA

NUCTECH Personskanner

Helkroppskanning med millimetervågsteknik

  • Flera lägen av automatisk detektering
  • Walk-Through
  • Unikt integritetsskydd
  • Högt genomflöde
  • Kompakt och anpassningsbar installation
  • Mobil/fjärr-övervakning
  • Kan anslutas till en extern övervakningscentral

NUCTECH MW1000AA är en högpresterande och effektiv lösning för kroppskanning. Använder sig av millimetervågor som undersökningsmetod och har en avancerad automatisk detektionsteknik. Den är ett perfekt substitut för ”metallbågar” för inspektion och ger en automatisk detektion av dolda föremål utan fysisk ”handpåläggning”. NUCTECH MW1000AA detekterar icke-metalliska/metalliska vapen, sprängämnen, narkotika och vätska dolt under eller i kläder. Mycket anpassningsbar och lämpar sig utmärkt för helkroppskanning inom civil luftfart, tåg- och busstationer, tullinspektion, offentliga byggnader, domstolar, kriminalvården, militärbaser, offentliga platser etc.

Produktkategorier: Millimetervåg och Personskanning.