PB Series

NUCTECH RÖNTGENUTRUSTNING FÖR FORDON OCH CONTAINER

NUCTECH PB Serie Fordon/Frakt Portal är en idealisk säkerhetslösning för exakt genomlysning av container/fordon. PB serien finns i Single och Dual View utförande och kan utrustas med den patenterade tekniken Binocular Stereoscopic Imaging (BSI) och Interlaced Dual Energy (IDE).

PB-serien är kompakt och har senaste tekniken för att inspektera konventionell last som finns i lastbilar, containrar och andra typer av behållare monterade på lastbilar, bilar och skåpbilar. Olika typer av smuggelgods, farliga material och andra hot såsom droger, sprängämnen och vapen kan lätt upptäckas.

  • Portalen är en mycket pålitlig och exakt säkerhetslösning med patenterade teknologier såsom BSI och IDE för  organisk/icke organisk materialdiskriminering
  • Innovativ draganordning drar fordonet genom skannertunneln och garanterar högkvalitativa bilder
  • Som tillval finns Dual View konfiguration med separat horisontell och vertikal bildvy
  • Kraftfulla bildbehandlingsfunktioner och tillförlitligt strålskydd
  • Alla de grundläggande teknikerna i systemet ägs av NUCTECH
Produktkategorier: Fordon och Röntgen.