RF Series

NUCTECH RÖNTGENUTRUSTNING FÖR TÅG OCH CONTAINER

NUCTECH RF Serie är ett inspektionssystem framtaget för kontroll av gods och fordon på järnväg.  Idealisk lösning för snabb och effektiv genomlysning av järnvägsfordon vid en fast järnvägsstation eller gränsövergång. Utformningen av vår RF produkt bygger på anpassade krav från våra kunder över hela världen, vilket är ett bra exempel på en positiv samverkan mellan företag och marknad.

RF-serien kan fås med  6MeV eller 9MeV LINAC som alstrar energinivåer tillräckliga för att tränga igenom och inspektera fullt lastade järnvägsfordon. Med patenterad teknik för Fast-Sampling (FS) och Speed ​​Self Adaption (SSA), kan RF-serien inspektera järnvägsfordon i hastigheter upp till 30 km/tim utan bildförvrängning.

  • Säker drive-through säkerhetslösning för järnväg i hastigheter upp till 30 km/tim utan någon bildförvrängning
  • Automatisk bildsepareringsfunktion för att identifiera och lagra bilder på varje enskild järnvägsvagn av ett långt tåg
  • Byggt för att klara tuffa väderförhållanden såsom extrem kyla, värme, blåst, regn och snö
  • Unik FS och SSA teknik för hög prestanda och avancerad IDE-teknik för bättre materialdiskriminering
Produktkategorier: Fordon och Röntgen.