RM2000/3000 Series Portal

NUCTECH Strålningsdetektor

Portal för detektion av strålning hos förbipasserande fordon, finns i tre versioner: RM2000, RM2000NH och RM3000. Med sin större storlek lämpar sig RM3000 för tågtrafik.

  • Utmärkta egenskaper för att upptäcka strålning tack vare stora och känsliga organiska plastscintillatorer (RM2000&RM3000) eller NaI(Tl) scintillatorer (RM2000NH) och avancerade algoritmer
  • Robust och väderbeständig konstruktion för användning under extrema väderförhållanden
  • Kan integreras med Nuctech röntgensystem för  Container/Fordonsinspektion
  • RM2000NH har funktion för identifikation av radionuklider

NUCTECH RM2000/3000 Serien använder en avancerad passiv detektionsteknik för att upptäcka radioaktivt material och dess position i fordon och containrar

RM2000 & RM200NH kan skanna ett fordon eller en container på ett par sekunder vilket gör att det är ett utmärkt system för olika säkerhetskontroller med minimal inverkan på trafikflödet.

RM3000s utmärkta detektionsegenskaper gör det till en utmärkt lösning för att kontrollera tågtrafik vid en kontrollstation och vid gränsbevakning.

 

Produktkategorier: Detektion och Strålning.