X-Screen

QUADRATICA E-LEARNING

Bildtolkningsprogram för röntgenoperatörer där eleven efter varje röntgenbild dessutom ges möjligheten att se fotografier av föremålen. Möjliggör individuell uppföljning och loggning av användarens resultat och hur mycket tid användaren har tränat på bildtolkning inloggad i X-Screen. Databas med över 3000 komponentobjekt utöver de redan färdiga lektioner som levereras med programmet möjliggör en väldigt stor variation av bilderna. Adaptiv träning innebär att X-Screen analyserar användarens resultat och anpassar innehållet i respektive väska utifrån den personens tidigare resultat. Om användaren i fråga t.ex. har haft svårt att upptäcka knivar så lägger programmet fokus på knivar tills användaren når fullgoda resultat.

Produktkategorier: E-learning och Utbildning.