XT2080 CT

NUCTECH CT RÖNTGENUTRUSTNING

Bagageinspektionssystem certifierat enligt ECAC EDS standard 3 och LEDS standard 1D/D+ och 2D/D+

NUCTECH XT2080 CT är en ny generation av CT-röntgensystem (datortomografi) för säkerhetskontroll av bagage mm. Systemet använder en unik spiralformad CT-teknik med dual-energy vilket möjliggör automatisk identifiering av alla typer av sprängämnen och narkotika samt indikation på dess placering i bagaget. Genererar högupplösta bilder av föremål med dual-view vilket underlättar för operatören att avgöra föremålets typ och placering.

XT2080 har extremt tydliga bilder, hög kapacitet att upptäcka föremål och en väldigt låg frekvens av falsklarm. Lämpar sig väl för säkerhetskontroller av bagage vid  flygplatser , tågstationer, större event och andra säkerhetskontroller. Kan också användas för Tullinspektion av import- och exportvaror.

Nuctech XT2080

Produktkategorier: CT Teknik och Röntgen.