Evolv Edge

Genom en kombination av detektionstekniker upptäcker Evolv Edge dolda skjutvapen, självmordsvästar, sprängladdningar och andra hot oavsett om dessa innehåller metall eller andra material. Säkerhetspersonal kan enkelt se var på en person som vapen eller annat farligt material gömts – färgmarkeringar gör det möjligt att avgöra vilken typ av hot det gäller.