Sperm Tracker – STK Spray

    Sperm Tracker – STK Spray reagerar med spermier och är utformat för att kunna hitta spår direkt vid en brottsplatsundersökning. Genom att applicera STK Spray på en yta och sedan belysa ytan med UV-ljus (365 nm) fluorescerar spermiefläckar tydligt och visar var provtagning kan ske vid en forensisk undersökning. Brottsplatsen kan sedan dokumenteras med vanlig kamera.