1 produkt

Sverige och de flesta andra europeiska länder ingår i den Europiska luftfartskonferensen ECAC. ECACs mål är att främja utvecklingen av ett säkert, effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem. Genom att utfärda resolutioner, rekommendationer och fatta policybeslut är ECAC en auktoritet inom luftfarten.

ECAC WTMD (Walk-Through Metal Detectors) Standard 2 ställer hårda krav på metalldetektorernas detektionsförmåga.

ECAC WTMD 1 & 2

Personskanning och metalldetektion

Metalldetektor Garrett 6500i