Designerdroger: Tullverket varnar för ökning av kristall (3-CMC)

Hemmalabb för framställning av droger

Tullverket ser en oroande utveckling, beslagen av kristall ökar. Kristall är benämningen på 3-CMC, en amfetaminliknande designerdrog som natkotikaklassades 2019 i Sverige. De flesta beslagen görs i brev och paket. I och med corona beställs allt fler droger på nätet. 14,9 av totalt 15,0 kilo 3-CMC beslagtogs i postflödet, främst i Malmö.

Läs hela pressmeddelandet på Tullverkets webbplats

Hör gärna av dig till NSC Sweden för mer info om detektion av designerdroger och nya psykoaktiva substanser. Kontakta oss

Relaterade produkter:

Detektion av CBRN, sprängämnen och narkotika

Agilent Resolve