MW1000AA

Kroppsscannern MW1000AA använder sig av automatisk detektion för att upptäcka föremål som en besökare eller passagerare försökt gömma under kläderna – oavsett om det är metallföremål eller organiskt material. Med millimetervågsteknik upptäcker MW1000AA föremål som vapen, explosiva anordningar, kontanter och droger.

Personen som ska scannas får ställa sig framför en detektor som avger radiovågar med en en våglängd på millimeternivå. Radiovågorna går igenom kläder, men inte igenom hud vilket gör utrustningen ofarlig för människor.