Mailsecur

MailSecur möjliggör att i realtid se innehåll i brev och mindre försändelser. Låg vikt, kort starttid och intuitivt användargränssnitt gör utrustningen idealisk att använda både vid tillfälliga och permanenta kontroller i posthantering.