CX100100D

Nuctechs röntgenutrustning CX100100D är ett dual-view system där varje vy visas på varsin bildskärm. Det innebär en mer lättolkad bild och minskar behovet av manuell kontroll. CX100100D lämpar sig för kontroll av större bagage och gods på flygplatser, tågstationer, gränsstationer, postterminaler, hamnar etc.