Backscatter-röntgen, Nighthawk-HBI

Viken Nighthawk-HBI är ett komplett handhållet röntgensystem. Med backscatter-teknik är det möjligt att upptäcka avvikelser utan kontakt med det röntgade föremålet, och utan att behöva placera en detektor bakom föremålet. Detektorn är inbyggd i strålkällan, och tar emot och tolkar den reflekterade strålningen.

Kategori: Tagg: