CT-scanner XT2080AD

CT-röntgen för genomsökning av bagage på flygplatser, paket på postterminaler och för tullkontroll vid införsel. XT2080AD ingår i Nuctechs serie för CT-röntgen med Dual Energy-teknik. Med automatisk identifiering och positionering av sprängämnen och narkotika kan utrustningen automatiskt larma för ytterligare kontroll