Nuctech ArgusG CT-scanner

Driftsäker röntgenutrustning för genomlysning av större bagage och förmål. ArgusG baseras på statisk CT-teknik, vilket innebär fasta generatorer och detektorer. Med hjälp av automatiserad materialdiskriminering och algoritmer kan systemet upptäcka vapen, explosiver samt narkotika.