Mobil röntgen för fordon och container – MT

Ett mobilt komplett röntgensystem för scanning av containrar och fordon. Den mobila scannern kan drivas självständigt under transport och vara redo för användning inom 15 minuter. Med ett flertal olika skanningslägen kan systemet anpassas för en så effektiv kontroll som möjligt.