1 produkt

Sverige och de flesta andra europeiska länder ingår i den Europiska luftfartskonferensen ECAC. ECACs mål är att främja utvecklingen av ett säkert, effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem. Genom att utfärda resolutioner, rekommendationer och fatta policybeslut är ECAC en auktoritet inom luftfarten.

Utrustning som genomgått testerna för ECAC EDS (Explosive Detection Systems) Standard 3 uppfyller de högsta kraven för detektion av explosiver.

EDS Standard 3

Detektion av CBRN, sprängämnen och narkotika

CT-scanner XT2080AD