Nuctech CX7555D

Nuctech CX7555D röntgar gods och större bagage med dual view-teknik. Med två röntgenbilder på två bildskärmar minimeras risken för att misstänkta föremål inte ska skymmas av föremål med högre densitet.

Kategori: