Spårämnesdetektor för sprängämnen och narkotika TR2000DC

Nuctechs TR 2000DC är en sprängämnes- och narkotikadetektor i bordsmodell baserad på masspektrometri. Tack vare en hög känslighet och träffsäkerhet används utrustningen på många platser runt om i världen för detektion av förbjudna ämnen på flygplatser, hamnar, gränskontroller och andra platser där många människor behöver kontrolleras. TR 2000DC kan också användas för teknisk undersökning, bevisning och identifiering.