MX908 portabel masspektrometer

Spårämnesdetektor för sprängämnen, droger och kemiska stridsmedel. MX908 kan användas för strykprov, mätning i vätskor, gaser och även aerosoler. Utrustningen används för att upptäcka farliga ämnen (inklusive novitjoker och fentanyler) av såväl militär som polis och civilsamhället.