SuperWand Handheld

SuperWands 360 graders detekteringsfält ger jämn känslighet och detekterar vapen och andra metallföremål med extrem noggrannhet.