Ny röntgenutrustning för nya säkerhetssalar

Detaljbild, skulptur moder justitia

När Nacka tingsrätt byggdes om installerades också röntgenutrustning. Många domstolar har de senaste åren infört fast säkerhetskontroll för att kontrollera besökare. Dessa består oftast av en röntgenutrustning samt en metalldetektor.

 

 

Foto: Patrik Nylin [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons