Agilent Resolve

Agilent har utvecklat en RAMAN-spektrometer med möjligheten att identifiera narkotika, sprängämnen och kemiska stridsmedel inuti behållare. Detta möjliggör en säker kontroll, där behållarna inte behöver öppnas, och man slipper bereda prover på potentiellt farliga ämnen.