ThermApp MD mot Coronavirus (Covid-19)

Thermapp MD är ett kompakt och smidigt värmekamerasystem för att mäta hudtemperatur. Under SARS-utbrottet 2003 var tillverkaren OPGAL först ute med värmekameror för att mäta flygpassagerares temperatur på huden. Detta gjorde att man kunde upptäcka passagerare med eventuell feber för isolering och ytterligare undersökning för att se om det fanns en smittorisk.

Liknande karantänåtgärder skulle kunna användas för att minimera spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19.